жирик

Jan. 28th, 2013 08:58 pm
sodel: (Default)
[personal profile] sodel
Детектед: 0,5 кг., квашеної капусти, окуляри Yves Saint Laurent, костюм за $2К та каша в голові.
Нот детектед: годинник та розум...
VLAD7454
Україна. Київ. Інтерфакс. Пресконференція В.В. Жиріновського. 28.01.2013.

Profile

sodel: (Default)
Vladyslav Sodel

December 2013

S M T W T F S
1234567
8910111213 14
151617181920 21
222324 25262728
293031    

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 26th, 2017 07:33 am
Powered by Dreamwidth Studios